AutoCAD Understanding (Thấu hiểu AutoCAD)_Lệnh vẽ cung tròn_Arc

Kỹ năng trình bày các vấn đề kỹ thuật, đồ án, luận văn, nghiên cứu khoa học, dự án,…

Xem hướng dẫn chi tiết: https://goo.gl/fMZHB5

Category: Autocad, Cơ khí
phúc Trường
Tác giả
| Công việc hiện tại: Giảng viên khoa Cơ - Điện, trường ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội. Chuyên ngành: Thạc sĩ Cơ Khí, chuyên ngành Máy và Thiết bị Mỏ, Dầu Khí. Kinh nghiệm: - Giảng Viên khoa Cơ - Điện, trường ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội. - Nippon Koei Vietnam (Kỹ sư cấp thoát nước, AutoCAD Operator). - Toyota Motor Vietnam (Kỹ sư sản xuất).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>