Bài 1:Học Revit Family Adaptive_ Giới thiệu bản chất Revit Family Adaptive

Trong quá trình thiết kế BIM trong dự án thì các giải pháp BIM cực kỳ quan trọng.Dưới đây là khóa học về Revit Adaptive Components khiến chúng ta hiểu rõ hơn lợi ích BIM mang lại:

Các chức năng Revit Adaptive Components là một sự thích nghi của các mô hình dựa trên bảng điều khiển màn(pattern-based curtain panel). Chức năng này được thiết kế để xử lý các trường hợp các component cần phải linh hoạt thích ứng với nhiều điều kiện ngữ cảnh độc đáo. Điểm thích nghi được tạo ra bằng cách thay đổi các điểm tham chiếu.Các hình vẽ bằng cách bắt những điểm linh hoạt đưa đến kết quả trong một component thích ứng. Nó được thiết kế nhằm giải quyết các trường hợp mà các component cần phải được điều chỉnh linh hoạt cho các điều kiện cụ thể. Các component tùy biến có thể sử dụng để đơn giản lấp đầy các panel bị bỏ trống trong một bề mặt phân chia hoặc cho các mô hình phức hợp hoặc các ứng dụng khung.

Tìm hiểu thêm tài liệu: https://goo.gl/rcpZJo

anbim
Tác giả
| ANABIM – tiền thân Revit Master – Revit Hà Nội, là đơn vị giáo dục, chuyển giao công nghệ Revit và BIM tại Việt Nam.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>