Anh Tuấn
Tác giả
| Hiện nay tôi đang điều hành công ty riêng về dịch vụ hậu kì quảng cáo.Tôi có bằng thạc sĩ về kỹ xão hình ảnh tại Anh Quốc. có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này tại việt nam sử dụng phần mền Basic nuke trong rất nhiều dự án phim điện ảnh như :Tèo em,Lửa phật,Qủa tim máu vvv.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>