Cách sử dụng lệnh Trim và lệnh Extend trong Autocad không phải ai cũng biết

Bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn và rỏ ràng hơn tại đây : https://goo.gl/gpxyEE

Category: Autocad, Cơ khí
Văn Bé
Tác giả
| Nghề nghiệp: Kỹ sư Cơ khí Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế chi tiết máy, thiết kế bản vẽ và làm việc thực tế

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>