Cách trình bày đồ án – luận văn

Khi trình bày một luận văn hay đồ án trước thầy cô thì không chỉ là nội dung hay và không sai sót trong việc viết lách thì việc bố trí cách trình bày cũng vô cùng quang trọng.

Nó giúp lôi cuốn người đọc không cảm thấy chán và bù đắp những thiếu xót khác nếu có. Nên việc trình bày rất quang trọng chiếm gần như 2/3 sự thành công của bài luận văn đó.

Để viết bài luận chuẩn và hấp dẫn nhất: https://goo.gl/745m4E

phúc Trường
Tác giả
| Công việc hiện tại: Giảng viên khoa Cơ - Điện, trường ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội. Chuyên ngành: Thạc sĩ Cơ Khí, chuyên ngành Máy và Thiết bị Mỏ, Dầu Khí. Kinh nghiệm: - Giảng Viên khoa Cơ - Điện, trường ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội. - Nippon Koei Vietnam (Kỹ sư cấp thoát nước, AutoCAD Operator). - Toyota Motor Vietnam (Kỹ sư sản xuất).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>