Đồng bộ dữ liệu Form WordPress Với Google Excel – Google Form Binder Plugin

Kết Nối Form WordPress Tới Excel Google Bằng Google Form Sử dụng Form chuyên nghiệp của WordPress mà vẫn có thể đồng bộ dữ liệu lên Google Spread Sheet thông qua kết nối Google From.

Xem WordPress tại đây: https://goo.gl/JGRGYN

 

Ngọc Bình
Tác giả
| Thích chia sẻ WordPress, viết lách làm Tutorial. Đã tham gia giảng dạy tại học viện Marketing Vietnam Marcom, trung tâm INET, APPNET của đại học bách khóa Sở hữu số lượng khóa học WordPress lớn nhất Việt nam. Học gì cũng có! Trang cá nhân: http://dangngocbinh.com

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>