Dựng hình chai bia

Với Cinema4D ta dễ dàng tạo hình một vật dựa theo hình ảnh cho trước với những bước đơn giản và dễ áp dụng kể cả đối với người mới bắt đầu.

Ngoài ra còn hỗ trợ thiết kế phim hoạt hình hay quảng cáo, bạn sẽ thoả sức thể hiện những sáng tạo của mình và tạo ra những sản phẩm độc đáo.

Tìm hiểu thêm về các tính năng khác của Cinema4D: https://goo.gl/yxyFwu

Tác giả
| Giám đốc trung tâm đào tạo phần mềm Huy Training

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>