Kim Thắng
Tác giả
| Có nhiều năm kinh nghiệm về biện pháp thi công công trình. Hiện là kỹ sư biện pháp thi công, triển khai các biện pháp thi công trên phần mềm Revit

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>