Học Mapinfo cơ bản: Hướng dẫn tạo chú giải (Legend) tự động

Làm chủ phần mềm Mapinfo, thao tác với các thanh công cụ, số hóa bản đồ từ ảnh scan, nhập dữ liệu cho các đối tượng bản đồ, trình bày bản vẽ và in ấn bản vẽ. Các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng Mapinfo để giải quyết các yêu cầu trong công việc và học tập.

Xem hướng dẫn: https://goo.gl/HPhsNu

Category: Uncategorized
Quang Thắng
Tác giả
| Kỹ sư địa chất, có kinh nghiệm 10 năm về khảo sát - thăm dò khoáng sản, kinh nghiệm lâu năm trong việc ứng dụng các phần mềm đồ họa, bản đồ trong lĩnh vực địa lý, địa chất, quy hoạch tài nguyên - khoáng sản...

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>