Hướng dẫn render nội thất 3DsMax

Hỗ trợ các bạn Render các vật dụng nội thất bên trong nhà để dáp ứng nhu cầu xem trước cách bố trí vật dụng trang trí trong các cửa hàng nội thất.

Như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc trao đổi và bố trí sản phẩm hạn chế được những thay đổi không đáng gây thiệt hại về thời gian và chi phí vận chuyển.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về 3DsMax tại đây: https://goo.gl/MH3wuS

Ngân Sơn
Tác giả
| Chuyên gia đào tạo thiết kế đồ họa các phần mềm 3DS Max, Autocad, Photoshop... nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm thiết kế, đã giúp ích cho rất nhiều học viên trong lĩnh vực đồ họa.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>