Khóa học Autodesk Maya Dựng nhân vật hoạt hình với Maya

Maya là một ứng dụng rất mạnh khi nói đến hình ảnh động , với một thư viện khổng lồ của các công cụ hoạt hình.

Cùng học và làm nào: https://goo.gl/P9FjSQ

Minh Phương
Tác giả
| Chuyên gia đồ họa 2D và 3D. Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong lĩnh vực 2D và 3D

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>