Làm web bằng wordpress

Làm web bằng wordpress trong video này Trường chia sẽ với các bạn giới thiệu về WordPress. Tại sao chúng ta lại làm web bằng wordpress mà không phải làm bằng công cụ khác.

Xem chi tiết hơn: https://goo.gl/qBPncw

Văn Trường
Tác giả
| Chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực internet marketing,có 6 năm,kinh nghiệm trong công tác tư vấn phát triển kinh doanh online, tư vấn phát triển doanh nghiệp theo mô hình tự động hóa .....Ngoài ra .Tôi còn hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiếm tiền online tại thị trường nước ngoài cho những công ty Mỹ ...

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>