Luyện bài tập Excel cơ bản

Thạnh thạo kỹ năng excel thì đây sẽ là một lợi thế rất lớn bạn trong việc tìm việc làm hay vươn lên vị trí cao hơn trong công ty. Bạn nên bắt đầu và nâng cao kỹ năng sử dụng excel của mình dù bạn là học sinh, sinh viên hay là một người đang làm việc!

Hãy cùng tham gia: https://goo.gl/hLv4vd

Hữu Linh
Tác giả
| Là Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin HPTraining & cũng là Giáo Viên Chính đào tạo Tin học văn phòng và thiết kế đồ họa cho các sinh viên đại học và người đi làm tại Công Ty (Kinh nghiệm giảng dạy được gần 5 năm). Ngoài ra còn là chuyên viên thiết kế đồ họa và marketing cho một số công ty khác tại khu vực Hải Phòng.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>