Visual Basic cơ bản – Giới thiệu về VBA,

HÃY ĐỂ AUTOCAD TỰ VẼ VÀ EXCEL TỰ TÍNH TOÁN GIÚP BẠN…
Phần 1: VB cơ bản – Bài 1: Giới thiệu về VBA, ngôn ngữ lập trình VB, cấu trúc của một dự án VBA và khả năng mở rộng tính năng của các ứng dụng nền Autocad và Excel bằng VBA.

Xem chi tiết hướng dẫn:

https://goo.gl/wpxhLm

Category: Autocad
Tác giả
| ✤ Kỷ sư, tốt nghiệp Đại học GTVT Hà Nội. Kinh nghiệm nhiều năm thiết kế các công trình cầu đường. Tác giả các khóa học Lập trình Visual basic xây dựng.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>