Ks. Uông Thắng
Tác giả
| Tham gia hơn 10 năm trong các lĩnh vực : Lập dự toán , lập hồ sơ thầu , Hoàn công ,Thanh quyết toán công trình .Hiện tại ngoài giờ công tác tôi thường tham gia giảng dạy các khóa tại các kênh trên :Facebook ,fanpage :Ai học dự toán

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>