Đức Tâm
Tác giả
| ✤ Giảng viên sức bền vật liệu có nhiều kinh nghiệm, từng du học tại Nga và đạt được nhiều giải thưởng trong quá trình học tập và làm việc.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>