[Thủ thuật Word] Tổng quan về WORD 2010

Thường xuyên sử dụng Microsoft Word để soạn thảo các tài liệu như báo cáo, kế hoạch, check list…

Hướng dẫn Microsoft Word: https://goo.gl/hm3H7Z

Ngọc Tú
Tác giả
| ✤ Chuyên gia về lĩnh vực Tin học Văn Phòng, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và đã có chứng chỉ MOS chuẩn Quốc tế trình độ Master do Microsoft cấp.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>