Quốc Cường
Tác giả
| Chuyên thiết kế và xây dựng nhà phố,villa,nhà công nghiệp.Có nhiều năm kinh nghiệm sử dụng phần mềm Revit structural ,Autocad...để thiết kế kết cấu công trình.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>