[TUTORIAL] Hướng Dẫn Ghép Mặt Vào Video Trong After Effects

[TUTORIAL] Hướng Dẫn Ghép Mặt Vào Video Trong After Effects Hiện nay có khá nhiều phần mềm hay, ghép mặt vào Video chỉ trong một phút. Vậy muốn làm việc đó trên After Effect như thế nào?

Xem hướng dẫn: https://goo.gl/Fa38rU

Category: After Effects
Văn Cầu
Tác giả
| Đang công tác tại: VTC Intecom. Có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng và chia sẻ các video giảng dạy về: After effects, Cinema 4d, 3ds max, Maya, Photoshop...

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>