Vì sao nên chọn WordPress để thiết kế Website

Tích hợp các tiện ích bán hàng như: khung chat, Form liên hệ, mạng xã hội. Hệ thống quản trị website tiện lợi, dễ dùng (cập nhật, xóa và sửa nội dung trên web).

Link hướng dẫn chi tiết: https://goo.gl/VnP8ez

Văn Trường
Tác giả
| Chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực internet marketing,có 6 năm,kinh nghiệm trong công tác tư vấn phát triển kinh doanh online, tư vấn phát triển doanh nghiệp theo mô hình tự động hóa .....Ngoài ra .Tôi còn hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiếm tiền online tại thị trường nước ngoài cho những công ty Mỹ ...

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>