[Woocommerce] Nhập Danh Sách Sản Phẩm Từ Excel File CSV

Nhập hàng loạt sản phẩm một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nhập liệu bằng file csv.

Kham khảo thêm kiến thức về WordPress: https://goo.gl/J4mRu4

Ngọc Bình
Tác giả
| Thích chia sẻ WordPress, viết lách làm Tutorial. Đã tham gia giảng dạy tại học viện Marketing Vietnam Marcom, trung tâm INET, APPNET của đại học bách khóa Sở hữu số lượng khóa học WordPress lớn nhất Việt nam. Học gì cũng có! Trang cá nhân: http://dangngocbinh.com

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>