Xuất ảnh từ Autocad sang Photoshop và tô màu tường

Khi trao đổi về bản vẽ với khách hàng bằng autocad thì khó mà khách hàng hiểu được do không có kiến thức chuyên ngành.

Việc áp dụng Photoshop vào AutoCad sẽ làm cho chi tiết thật hơn khách hàng sẽ dễ hiểu hơn,

Tìm hiểu thêm về Photoshop: https://goo.gl/hv7tpx

Tác giả
| Giám đốc trung tâm đào tạo phần mềm Huy Training

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>